Inschrijving

Aan het begin van het seizoen kun je je bij een van de groepen inschrijven. Het is ook mogelijk om bij meerdere groepen te dansen of verschillende cursussen te volgen. De eerste twee lessen van de cursussen die het hele jaar duren zijn bedoeld voor oriëntatie – kennismaking met de vereniging en dansstijlen, waarbij de dansleiding advies geeft over je niveau en een daarbij passende groep – en gratis toegankelijk. Tijdens de derde les schrijf je je als lid in. Als je een jaarcursus volgt ben je het hele seizoen lid van de vereniging. Bij enkele cursussen is het mogelijk om tijdens het lopende seizoen in te stromen. Voor de korte cursussen geldt dat de duur van het lidmaatschap gelijk is aan de duur van de cursus.

 

Betaling contributie

In november krijg je een bericht over de contributie die verschuldigd is voor de jaarcursussen. Die kun je in één of twee termijnen betalen. Leden die in twee termijnen betalen ontvangen in februari/maart van het er opvolgende kalenderjaar een herinnering. Voor de kennismakingscursussen ontvangen de deelnemers een aparte factuur. De cursuskosten en contributies van € 40 of minder moeten in één keer worden betaald. De bedragen moetenbinnen 14 dagen overgemaakt worden op:

 

NL58 INGB 0004 1749 23 t.n.v. Volksdansgroep Nijmegen

 

Bij inschrijving voor een jaarcursus bij de start van het seizoen ben je het volledige cursusbedrag verschuldigd. Tussentijdse opzeggingen, waarbij geen overmacht in het spel is, leiden niet tot teruggave van (een deel) van de contributie. Wanneer je je later in het seizoen inschrijft, wordt mogelijk een naar rato verminderd cursusbedrag in rekening gebracht.

Comments are closed.

Contact

Contactadres:

Horstacker 18-03
6546 ES Nijmegen
Telefoon:  024-3778003

Bestuur

Dansleiding