Inschrijving

Aan het begin van het seizoen kun je je bij een van de groepen inschrijven. Het is ook mogelijk om bij meerdere groepen te dansen of verschillende cursussen te volgen. De eerste twee lessen van de cursussen die het hele jaar duren zijn bedoeld voor oriëntatie – kennismaking met de vereniging en dansstijlen, waarbij de dansleiding advies geeft over je niveau en een daarbij passende groep – en gratis toegankelijk. Tijdens de derde les schrijf je je als lid in. Als je een jaarcursus volgt ben je het hele seizoen lid van de vereniging. Bij enkele cursussen is het mogelijk om tijdens het lopende seizoen in te stromen. Voor de korte cursussen geldt dat de duur van het lidmaatschap gelijk is aan de duur van de cursus.

 

Betaling contributie

In november krijg je een bericht over de contributie die verschuldigd is voor de jaarcursussen. Die kun je in één of twee termijnen betalen. Leden die in twee termijnen betalen ontvangen in februari/maart van het er opvolgende kalenderjaar een herinnering. Voor de kennismakingscursussen ontvangen de deelnemers een aparte factuur. De cursuskosten en contributies van € 40 of minder moeten in één keer worden betaald. De bedragen moetenbinnen 14 dagen overgemaakt worden op:

 

NL58 INGB 0004 1749 23 t.n.v. Volksdansgroep Nijmegen

 

Bij inschrijving voor een jaarcursus bij de start van het seizoen ben je het volledige cursusbedrag verschuldigd. Tussentijdse opzeggingen, waarbij geen overmacht in het spel is, leiden niet tot teruggave van (een deel) van de contributie. Wanneer je je later in het seizoen inschrijft, wordt mogelijk een naar rato verminderd cursusbedrag in rekening gebracht.

 • onze vereniging biedt danscursussen aan op het gebied van de internationale volksdans

 

 • onze vereniging heeft als doel haar leden voldoende dansplezier aan te reiken en hen op recreatieve wijze te laten dansen. Een demonstratiegroep maakt geen deel uit van onze vereniging

 

 • onze vereniging streeft naar behoud van het huidige ledenbestand en ten minste naar het huidige aantal leden

 

 • onze vereniging voert een actief PR-beleid om de bekendheid van de vereniging in Nijmegen en omstreken te vergroten

 

 • bij de werving van nieuwe leden zoekt onze vereniging binnen een zo breed mogelijke doelgroep, met het accent op enthousiasmeren van de jong-volwassen dansers

 

 • leden horen bij een lesgroep en dansen daarin voor een bepaalde tijd. Overstappen van leden naar andere lesgroepen binnen de vereniging van hoger of lager niveau moet mogelijk zijn

 

 

 

Muziek   beweging   energie!

 

Wanneer je graag danst, van bewegen houdt in combinatie met muziek en nieuwe mensen wilt ontmoeten in een gemoedelijke sfeer, dan ben je bij Volksdansgroep Nijmegen (VGN) helemaal op je plek!

 

Bij Volkdansgroep Nijmegen

 

  •   vind je een aantrekkelijk, internationaal en afwisselend dansprogramma met meerdere niveaus

 

 

  •   is leeftijd onbelangrijk omdat volksdans geschikt is voor jong en oud

 

 

  •   hoef je geen danspartner mee te brengen

 

 

  •   heb je geen danservaring nodig

 

 

  •   varieert de cursusduur van een paar weken tot een heel seizoen.

 

Of je nu iets recreatiefs wilt gaan doen of iets met een sportief kantje: volksdans verbindt beide met elkaar, is prima voor je humeur én voor verbetering van je conditie!

 

De basis van volksdans is het groepsgewijs dansen, met regelmatig wisselingen van positie of doorschuiven naar een andere plaats in de groep. Zo ontstaan vanzelf spontane contacten met je mededansers. Op deze manier bewegen is een heel sociaal gebeuren en bovendien niet leeftijdsgebonden. Kinderen leren het dansen spelenderwijs aan en worden zich daarbij ook beter bewust van de ruimte om zich heen. Door volksdans komen ze al vroeg in aanraking met de bijzondere maten en melodieën van de wereldmuziek, die de verbeelding kan prikkelen en vaak een speciale stemming oproept.

 

Bij Volksdansgroep Nijmegen gaat het niet om perfectie of prestatie, maar puur om het bezig zijn met dans en beweging. Optredens of voorstellingen worden niet verzorgd. Ons belangrijkste doel is:

 

 

op een ontspannen en gezellige manier samen dansend actief zijn, waarbij iedereen welkom is!

 

Contact

Contactadres:

Horstacker 18-03
6546 ES Nijmegen
Telefoon:  024-3778003

Bestuur

Dansleiding